Utkać dziwkę jest młodzieżowym zwrotem uciszającym osoby gadatliwe lub irytujące.

Definicja – co to znaczy utkać dziwkę

Sformułowanie utkać dziwkę ma na celu uciszenie osoby, która nadmiernie się rozgadała bądź jej wypowiedzi są obraźliwe lub niestosowne. Jego użycie nie wymaga przy tym dodatkowego uzasadniania i zwykle skutecznie zamyka usta osobie, do której jest kierowane.
Utkać dziwkę jest równoznaczne z innymi potocznymi zwrotami młodzieżowymi: zamknąć mordę, utkać bejcę.


Przykłady użycia określenia utkać dziwkę

  • – Takich debili jak ty przyjmują na studia?
    Utkaj dziwkę idioto!
  • – Twoja stara to chyba smalec olejem zapija, bo łatwiej ją przeskoczyć niż obejść.
    Utkaj dziwkę!