Uszaty jest popularnym określeniem osoby z odstającymi uszami.

Definicja – co to znaczy uszaty

Nazwę uszaty przypisuje się posiadaczom odstających uszu lub takich o dość sporych rozmiarach.
Określenie to nie jest obraźliwa, lecz stanowi wyłącznie formę uszczypliwego żartu. Jednak przez osoby, które się w ten sposób nazywa, może być to potraktowane jako złośliwa obelga.


Przykłady użycia określenia uszaty

  • – Coś dzisiaj wieje.
    – To przestań uszaty tak wachlować.
  • – Proszę, nawet uszaty nas odwiedził.
    – Spadaj grubasie…