Ustrojstwo jest to przedmiot, którego przeznaczenie i zastosowanie nie są do końca znane.

Definicja – co to znaczy ustrojstwo

Określenie ustrojstwo odnosi się do tych przedmiotów, co do których nie ma się pewności, w jaki sposób należy je obsługiwać bądź jakie mają zastosowanie. Określenie to pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza urządzenie. Na gruncie mowy ojczystej stosowany bywa zamiennie z wihajster.


Przykłady użycia określenia ustrojstwo

  • – Co to za ustrojstwo macie w kabinie prysznicowej?
    – Pewnie masz na myśli urządzenie do dezynfekcji ozonowej.
  • – Wyłącz to ustrojstwo!
    – Babciu, to jest laptop.