Uprawiać helping oznacza w slangu młodzieżowym pomagać.

Definicja – co to znaczy uprawiać helping

Uprawiać helping jest potocznym określeniem pomagania. Zwrot ten odnosi się jednak nie do jednorazowego aktu wsparcia kogoś, lecz do rutynowego zachowania, definiującego czyjś sposób bycia.


Przykłady użycia określenia uprawiać helping

  • – Znasz kogoś, kto może mi pomóc w matmie przed maturą?
    – Idź do Anki. Ona uprawia helping.
  • – Brat, pomóż mi posprzątać, zanim starzy wrócą.
    – Sorry. Nie uprawiam helpingu.