Upijać się w trzy dupy oznacza upijać się do nieprzytomności.

Definicja – co to znaczy upijać się w trzy dupy

Określenie upijać się w trzy dupy odnosi się do osoby, która wypija bardzo dużą ilość alkoholu. Skutkiem tego jest zwykle utrata przytomności, brak kontroli nad własnym zachowaniem i poruszaniem się oraz czynnościami fizjologicznymi.
Niekiedy sformułowanie to jest stosowane na wyrost w formie przechwałki przez osoby chcące uchodzić za wyjątkowo rozrywkowe o swobodnym podejściu do kwestii pijaństwa.


Przykłady użycia określenia upijać się w trzy dupy

  • – Stary nie możesz się upijać w trzy dupy codziennie.
    – Mogę i będę, dopóki ona do mnie nie wróci.
  • – Masz jakieś postanowienie w związku z rozpoczęciem studiów.
    – Będę się upijać w trzy dupy w każdy weekend.