Upie*dolony jest wulgarnym słowem o różnych znaczeniach slangowych:

1. Upie*dolony to wulgarny odpowiednik słowa: ubrudzony.

2. Upie*dolony w slangu młodzieżowym oznacza: oderwany, odcięty.

Definicja – co to znaczy upie*dolony

1. Upie*dolony w rodzimej mowie potocznej jest używany w odniesieniu do ubrudzonego mężczyzny lub przedmiotu. Słowo to nacechowane jest negatywnie i służy wyrażeniu złości na powstałe zabrudzenia, które są trudne usunięcia.
2. Określenie upie*dolony stosowane jest również do nazwania fragmentu, który został oderwany lub odcięty od całości. Wulgarna forma tego sformułowania ma na celu podkreślenie, że uszkodzenie jest na tyle duże, że jego naprawa wymagać będzie sporego wysiłku albo będzie wręcz niemożliwa.


Przykłady użycia określenia upie*dolony

  • – Czy wszystkie twoje ubrania muszą być wiecznie upie*dolone?
    – Taka robota. Sama spróbuj kłaść tynki na czysto.
  • – Czemu ten żyrandol jest upie*dolony?
    – Jasiek zrobił sobie huśtawkę po pijaku.