Upie*dalańsko to potoczne określenie niezdania egzaminu lub niezaliczenia sprawdzianu.

Definicja – co to znaczy upie*dalańsko

Upie*dalańsko jest wulgarnym określeniem już niezdanego egzaminu lub testu, ale też tego, który dopiero zostanie oblany ze względu na nieopanowanie całego wymaganego materiału.
Sformułowanie to zwykle jest używane w odniesieniu do ważnego testu, od którego oceny zależy np. przepuszczenie do kolejnej klasy lub zdanie na następny semestr studiów. Niekiedy stosuje się je w kontekście surowego nauczyciela, u którego uzyskanie pozytywnej oceny jest bardzo trudne.


Przykłady użycia określenia upie*dalańsko

  • – Masz opanowany cały materiał?
    – Najwyżej połowę. Upie*dalańsko będzie jak nic.
  • – Dużo osób zdało u tej kosy?
    – Było tradycyjne upie*dalańsko. Ona chyba czerpie z tego satysfakcję.