Unfall jest określeniem pochodzącym z języka niemieckiego i oznacza wypadek.

Definicja – co to znaczy unfall

Słowo unfall pochodzi z języka niemieckiego (der Unfall) i oznacza wypadek. Jest ono wykorzystywane przede wszystkim w gwarze śląskiej w kontekście wypadku samochodowego.
W przypadku gwary poznańskiej (w żargonie poznańskim penerów) unfall oznacza wypadek zaplanowany w celu uzyskania wypłaty odszkodowania za powstałe szkody. Nosi więc znamiona oszustwa ubezpieczeniowego.


Przykłady użycia określenia unfall

  • – Jak mogłaś nie sprawdzić w lusterku, czy ktoś cię nie wyprzedza?!
    – To był unfall. Po co to teraz roztrząsasz?
  • – Powiem ci, że strasznie podejrzanie wygląda ta twoja stłuczka na światłach.
    – To był unfall, ale jakby co, nic nie wiesz.