Słowo umirej posiada w mowie potocznej dwa różne znaczenia:

1. Umirej jest to rodzaj ciętej riposty, zamykającej ostatecznie dyskusję.

2. Umirej jest poleceniem, które służy popędzaniu powolnych przechodniów.

Definicja – co to znaczy umirej

1. Słowo umirej funkcjonuje w rodzimej mowie potocznej, jako cięta riposta, która ostatecznie zamyka ostrą wymianę zdań. Osoba, która stosuje to sformułowanie, daje komuś do zrozumienia, że nie ma ochoty dłużnej prowadzić dyskusji, widząc, że nie uda się osiągnąć satysfakcjonującego dla obu stron kompromisu.
Podobną funkcję pełni zwrot twoja stara oraz wulgaryzmy typu spie*dalaj.
2. Umirej rzadziej jest stosowane jako niekulturalny zwrot kierowany do starszych osób, które z uwagi na ograniczenia natury fizycznej, poruszają się wolno. Sformułowanie to ma na celu sprawienie, by ustąpiły one miejsca innym przechodniom, lub zaczęły iść nieco szybciej.


Przykłady użycia określenia umirej

  • – Jesteś taką kretynką, że ciężko ci cokolwiek wytłumaczyć!
    Umirej!
  • – Ta babcia jest tak powolna, że zdążyłbym w czasie jednego jej kroku napisać pracę magisterską. Zrób coś, bo mnie zaraz trafi.
    Umirej pani!