Okreslenie ułom posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Ułom jest określeniem stosowanym wobec osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

2. Ułom to potoczna nazwa osoby nierozgarniętej.

Definicja – co to znaczy ułom

1. Ułom to krótsza nazwa osoby ułomnej. Jest to zwrot obraźliwy, którego celem jest kpienie z wad intelektualnych osoby chorej psychicznej. Obecnie nawet w kręgach młodzieżowych użycie określenia ułom w tym kontekście budzi niesmak i konsternację. Jako alternatywę stosuje się zwroty: uciec z morawicy oraz uciekł spod 13, które mają analogiczne znaczenie, lecz nie są formami krzywdzącymi.
2. Określenia ułom stosuje się również w celu obrażenia osoby zachowującej się anormalnie, podczas gdy jest ona w pełni władz umysłowych. Zwykle nazwanie w ten sposób kogoś jest efektem jego nieporadnego zachowania, budzącego podejrzenie, że może mieć on defekty psychiczne. Nie jest to jednak wyśmiewanie niepełnosprawności intelektualnej, lecz sposobu bycia.


Przykłady użycia określenia ułom

  • – Czemu ta babka kręci się w kółko?
    – Pewnie ułom.
  • – Ten nowy gość z klasy całą przerwę spędza w kącie korytarza i czyta książki. Z nikim nie gada.
    Ułom jakiś.