Określenie uciułać posiada dwa różniące się znaczenia potoczne:

1. Uciułać jest popularnym określeniem zebrania czegoś z dużym mozołem.

2. Uciułać oznacza wyżebranie czegoś.

Definicja – co to znaczy uciułać

1. Uciułać służy do określenia sytuacji, w której ktoś przez bardzo długi czas oszczędzał, żeby zebrać określone fundusze. Najczęściej słowo to jest używane w kontekście środków pieniężnych, rzadziej rzeczy. W tym znaczeniu uciułanie wiąże się z cierpliwym i wymagającym poświęceń odkładaniem niewielkich kwot.
2. Uciułać bywa też używane w kontekście wyproszenia albo wyżebrania jakichś przedmiotów bądź pieniędzy. Zwykle w tym znaczeniu słowo uciułać wypowiadane jest z dumą i satysfakcją w głosie, w oczekiwaniu na pochwałę zaradności.


Przykłady użycia określenia uciułać

  • – Skąd on miał kasę na taką furę?
    – Ciułał, ciułał, aż uciułał.
  • – Jak mogliśmy tak szybko wypalić wszystkie szlugi? Nic nam nie zostało.
    – I tu się zdziwisz. Uciułałem dwie pod sklepem.