Uciec z morawicy jest potocznym określeniem osoby, zachowującej się nieracjonalnie.

Definicja – co to znaczy uciec z morawicy

Zwrot uciec z morawicy jest żartobliwym określeniem osoby, która zachowuje się nienaturalnie i nieracjonalnie, jakby była szalona.
Jest to określenie szczególnie popularne w województwie świętokrzyskim, gdzie znajduje się miejscowość Morawica. Sformułowanie to trafiło do języka potocznego za sprawą Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, które świadczy usługi zdrowotne dla osób m.in. z zaburzeniami psychicznymi. Stąd uciec z morawicy ma budzić skojarzenie z chorym, który wymknął się ze szpitala, nie chcąc być poddawanym przymusowemu leczeniu.
Uciec z morawicy jest równoznaczne z innym podobnym określeniem: uciekł spod 13.


Przykłady użycia określenia uciec z morawicy

  • – Co on tak gania?
    – Nie wiem, może uciekł z morawicy.
  • – Ty chyba uciekłaś z morawicy.
    – Przestań robić ze mnie nienormalną.