U2B jest to skrótowy zapis nazwy serwisu internetowego YouTube.

Definicja – co to znaczy U2B

U2B jest zapisem w formie skrótu pełnej nazwy YouTube – popularnego serwisu internetowego z filmikami.
Skrót ten stosowany jest w komunikacji przez Internet oraz SMS i jest wynikiem ogólnego trendu do zapisywania słów i zwrotów, a także nazw w jak najbardziej uproszczonej formie. Ma to na celu ograniczenie czasu poświęcanego na pisanie i jest wyrazem niechęci młodzieży do stosowania długich i poprawnych zapisów.
Przez przedstawicieli starszego pokolenia stosowanie skrótów, takich jak U2B świadczy o niedbalstwie językowym.


Przykłady użycia określenia U2B

  • – Gdzie znajdę ten filmik, o którym mówiłeś?
    – Na U2B.
  • – Masakra co ja na tej imprezie odwalałem. Za dużo wypiłem.
    – Wszystko mamy nagrane i wrzucone na U2B.