Ty głuchy czy pie*dolnięty to wulgarny zwrot, który jest odpowiednikiem wyrażenia „nie słyszałeś, co powiedziałem?”

Definicja – co to znaczy ty głuchy czy pie*dolnięty

Ty głuchy czy pie*dolnięty to wulgarny, obraźliwy zwrot, używany głównie w formie pytania. Używa się go, gdy osoba do której coś mówimy, nie reaguje odpowiednio, nie słucha nas, nie rozumie przekazu. Prawdopodobnie powiedzenie wzięło się z animowanego serialu dla dorosłych pt. Kapitan Bomba; przykładowy fragment Kurwa, Bomba, jesteś głuchy, czy pie*dolnięty? Powiedziałem nie, to nie! Inaczej można przedstawić ten zwrot jako: ty naprawdę mnie nie słyszysz/rozumiesz, czy udajesz głupka?


Przykłady użycia określenia ty głuchy czy pie*dolnięty

  • – Pamiętaj, jutro spotykamy się o 20.
    – Co jak to?
    – No mówię ci to już 4 raz. Ty głuchy czy pie*dolnięty?
  • – I jak było wczoraj?
    – *cisza*
    – Ej?! Ty głuchy czy pie*dolnięty? Mówię do ciebie!