Twoja babcia to potoczny zwrot, używany jako lekceważąca odpowiedź.

Definicja – co to znaczy twoja babcia

Twoja babcia to mało popularny zwrot, który nie ma określonego znaczenia. Najbliższym synonimem do tego wyrażenia jest zwrot chyba ty. Może służyć jako riposta. Stosowanie tej frazy świadczy o lekceważącym stosunku do rozmówcy.


Przykłady użycia określenia twoja babcia

  • – Dobra zamknij mordę!
    Twoja babcia!
  • – Wyglądasz dziś fatalnie!
    Twoja babcia.