Turlaj żółwia to mniej popularny odpowiednik wyrażenia „turlaj dropsa”.

Definicja – co to znaczy turlaj żółwia

Turlaj żółwia to mniej znany synonim wyrażenia turlaj dropsa. Stosujemy go wobec osoby, która nas denerwuje i chcemy, aby zostawiła nas w spokoju, poszła tam skąd przybyła, po prostu odczepiła się od nas. Jest to obraźliwy zwrot, ale nie wulgarny; łagodniejszy odpowiednik spie*dalaj, spieprzaj.


Przykłady użycia określenia turlaj żółwia

  • – Co to za typ, który się do ciebie pluł?
    – A nie wiem, kazałem mu turlać żółwia.
  • – To jak będzie, umowa stoi?
    Turlaj żółwia!