Tupeta oznacza w slangu młodzieżowym popielniczkę.

Definicja – co to znaczy tupeta

Tupetą młodzież nazywa potocznie popielniczkę, do której strzepuje się popiół palonego papierosa i w której można zgasić jego resztkę.
Nazwa ta stanowi połączenie dwóch wyrazów: tu (wskazujące na miejsce) i peta (co oznacza potocznie papierosa).


Przykłady użycia określenia tupeta

  • – Można palić u ciebie w pokoju?
    – Idź na balkon. Masz tam tupetę.
  • – Gdzie mogę zgasić fajkę?
    – Weź tupetę z szafki nocnej.