TL;DR to skrót od angielskiego Too Long; Didn’t Read oznaczającego w wolnym tłumaczeniu zbyt długie, nie czytałem. Sformułowanie używane w internecie w celu oznaczenia krótkiego streszczenia długiego tekstu lub jako wyraz dezaprobaty co do długości tekstu.

Definicja – co to znaczy TL:DR

Napisanie TL;DR (ang. Too Long; Didn’t Read), czyli zbyt długie, nie przeczytałem, jest częstą w internecie reakcją na zbyt długi tekst, często nieadekwatnie długi do tematyki lub okoliczności. Użytkownicy dają tym samym do zrozumienia autorowi tekstu, że nie zamierzają tracić czasu na jego czytanie.
Innym zastosowaniem jest oznaczenie TL;DR streszczenia długiego tekstu, następującego bezpośrednio po nim i stanowiącym możliwość zapoznania się z tematem wszystkim tym, którzy nie mają ochoty czytać wersji oryginalnej ze względu na jej obszerność. Tego typu streszczenie może być zawarte na początku lub końcu pełnego tekstu, jednak jeśli zawiera istotne informacje (tzw. spoilery), wówczas umieszczając je na początku należy to wyraźnie zaznaczyć.
Pisownia tego skrótu nie jest usystematyzowana, a więc poprawny jest zarówno zapis tl;dr, TL;DR, jak i Tl;dr, należy jednak mieć na uwadze, że w środku między znakami powinien znajdować się średnik (nie dwukropek).


Przykłady użycia zwrotu

  • – [bardzo długa wypowiedź na czacie]
    tl;dr Nie mam czasu na czytanie takiej ściany tekstu, stary.
  • [ Bardzo długi tekst o tym, że pluton nie jest już uznawany za planetę ]
    TL;DR – Pluton to już nie planeta.