Tips to inaczej filtr, ustnik do blanta

Definicja – co to znaczy tips

Tips to nazwa na filtr do skręta. Wykonuje się go ręcznie, poprzez zwinięcie kawałka tekturki, bądź grubszej kartki. Inną bardziej popularną nazwą na taki ustnik jest określenie tip.


Przykłady użycia określenia tips

  • – To co, palimy?
    – Poczekaj, jeszcze musimy zwinąć tipsa.
  • – Co robisz?
    Tipsa. Rafał ma zaraz ogarnąć trochę trawki.