Taxi to słowo pochodzące z zagranicznego slangu (dokładniej z Australii), którego używa się w przypadku, gdy chcemy w zabawny sposób zasugerować komuś, że powinien już wracać do domu, bo za dużo wypił/a alkoholu.

Definicja – co to znaczy taxi

Taxi to slangowe hasło pochodzące z Australii, którego używa się, by w humorystyczny sposób dać komuś do zrozumienia, że powinien zamówić taryfę, bo za dużo wypił. Najpopularniejszym miejscem, w którym można usłyszeć to wykrzyknienie, jest bar. Bardzo często krzyczy się Taxi!, zaraz po tym, gdy pijana osoba zbije szklankę lub kieliszek.


Przykłady użycia określenia taxi

  • – Widzisz, jak ten typ się toczy?
    – No. Krzyczymy?
    – A jak! Taxi!
  • *rozbicie kieliszka*
    Taxi!