Szycha to inaczej człowiek wpływowy

Definicja – co to znaczy szycha

Szychą tytułuje się osobę wpływową, zazwyczaj tez bogatą, która ma duże możliwości i jest obyta w towarzystwie innych ważnych ludzi. Synonim szychy to gruba ryba.


Przykłady użycia określenia szycha

  • – Jego stary to jakaś szycha, widziałeś, jakie ma auto?
    – No i zawsze łazi w garniaku z jakąś teczką.
  • – Mój brat zajmuje się polityką.
    – O, to pewnie jakaś szycha z niego?
    – Co ty, dopiero zaczyna, na razie jeszcze nikt o nim nie słyszał.