Określenie szklana posiada dwa różnce znaczenia potoczne:

1. Szklanka

2. Pijak, alkoholik

Definicja – co to znaczy szklana

1. Szklana to zgrubienie od słowa szklanka, może mieć zabarwienie pejoratywne lub oznaczać po prostu bardzo dużą szklankę.
2. Słowem szklana opisuje się też często pijaka, osobę, która pije często i dużo, a alkohol jest w jej życiu na pierwszym miejscu ponad rodziną, pracą i przyjaciółmi. Szklana to amator picia nie tylko wieczorami, ale często też od rana.


Przykłady użycia określenia szklana

  • Za duża ta szklana nie będę wykrawać nią pierogów, przynieś mniejszą.
  • – Co ty od rana już z piwem łazisz? Ale się z ciebie szklana zrobiła.
    – Nie denerwuj mnie, nigdy nie pije od rana, ale dziś mam strasznego kaca i muszę się jakoś podleczyć.