Określenie szara strefa posiada znaczenie regularne oraz potoczne:

1. W ekonomii gospodarka nieoficjalna

2. W języku potocznym żartobliwe określenie miejsc intymnych.

Definicja – co to znaczy szara strefa

1. W ekonomii szara strefa to określenie tej cześć gospodarki, która nie jest objęta kontrolą statystyczną. W szarej strefie można spotkać pracowników bez umowy, zatrudnionych na czarno, nieodprowadzających składek zdrowotnych i podatku od pensji.
2. W języku potocznym i slangu młodzieżowym szara strefa jest żartobliwym określeniem miejsc intymnych.


Przykłady użycia określenia szara strefa

  • – W moim województwie jest prawdziwa szara strefa, prawie nikt z pracodawców nie proponuje umowy o pracę.
  • – Czemu on się tak wierci?
    – Nie wiem, może go szara strefa swędzi.