Wyrażenie szaberek posiada dwa różne znaczenia:

1. Zdrobnienie od szaber

2. Łupy z szabru

Definicja – co to znaczy szaberek

1. Zdrobnienie od słowa szaber oznaczającego kradzież owoców/plonów.
2. Określenie łupów zdobytych w trakcie szabru.


Przykłady użycia określenia szaberek

  • – Idziemy wieczorem na szaberek do tamtego domu przy drodze? Mają mnóstwo czereśni w ogrodzie.
  • – Całe wiaderko jabłek? Niezły szaberek.