Świetlik to inaczej policjant, ewentualnie strażnik miejski.

Definicja – co to znaczy świetlik

Świetlik to potoczne określenie odnoszące się do policjanta (od licznych elementów odblaskowych), ale czasami również do strażnika miejskiego.


Przykłady użycia określenia świetlik

  • – Idziemy pić do parku?
    – Nie, tam ostatnio świetliki często patrolują.
  • – Chowaj towar, świetlik tu idzie!
    – Tylko spokojnie! On tylko patroluje!