Stykać się końcówkami oznacza przyjaźnić się z kimś dla zysku.

Definicja – co to znaczy stykać się końcówkami

Stykać się końcówkami to obraźliwy zwrot, oznaczający przyjaźń, utrzymywanie dobrych relacji z kimś, w celu uzyskania korzyści. Jest to tak zwana przyjaźń interesowna, podtrzymywana dla zysku.


Przykłady użycia określenia stykać się końcówkami

  • – Piotrek to coś szybko awansował.
    Styka się końcówkami z szefem, więc było to do przewidzenia.
  • – Aśka znowu dostała podwyżkę.
    Styka się końcówkami z kierowniczką.