SSDD to skrót od anglojęzycznego powiedzenia Same Shit Different Day.

Definicja – co to znaczy SSDD

W wolnym tłumaczeniu na język polski stwierdzenie to oznacza to samo gówno, tylko dzień inny. Jest on stosowany do zakomunikowania, że nic się u nas nie zmieniło podczas standardowego zagajenia small-talk. Rodzimym odpowiednikiem może być popularnie używane stara bieda. Źródeł powstania SSDD możemy się doszukiwać wśród żołnierzy armii amerykańskiej, którzy nim kwitowali codzienne trudności życia na ogniu wojny.


Przykłady użycia akronimu SSDD

  • – Dawno nie gadaliśmy, co u ciebie?
    SSDD.
  • – Dajesz sobie radę z tą grypą jakoś?
    SSDD.