Sraj na to to innymi słowy: olej to.

Definicja – co to znaczy sraj na to

Sraj na to to określenie mające na celu pocieszenie kogoś, gdy się czymś bardzo przejmuje.


Przykłady użycia określenia sraj na to

  • – Olek mnie zostawił.
    Sraj na niego. Będzie lepszy.
  • – Znowu dostałem jedynkę.
    Sraj na to, poprawisz.