Śpi to typowa odpowiedź uczniów na pytanie nauczyciela o absencje jednego z nich.

Definicja – co to znaczy śpi

Stwierdzenie śpi pada z ust uczniów podczas odczytywania przez nauczyciela listy obecności. Pozwala to w żartobliwy sposób powiadomić o absencji jednego z uczniów, nie podając jednocześnie prawdziwego powodu nieobecności.


Przykłady użycia określenia śpi

  • – Przeczytam teraz listę obecności. Jan Kowalski?
    Śpi!!!
  • – A gdzie się podział Mareczku twój kolega z ławki?
    Śpi. Nie było go dzisiaj w ogóle w szkole.