Snob to osoba naśladująca styl bycia osób, które jej imponują lub są popularne.

Definicja – co to znaczy snob

Snobem nazywa się osobę, która bezkrytycznie i bezrefleksyjnie naśladuje styl życia osób, które jej imponują. Chce bowiem uchodzić za znawcę danej dziedziny. Niestety najczęściej jej zachowanie odbierane jest jako gburowate, przez co niechętnie widziana jest w towarzystwie.


Przykłady użycia określenia snob

  • – Co to naburmuszony gość?
    – Nie wiem. Nie znam tego snoba.
  • – Przestań udawać, że po miesiącu w Niemczech zapomniałeś polskich słów.
    – No i jeszcze mi powiedz, że jestem snobem