Śnieg to potoczna nazwa kokainy.

Definicja – co to znaczy śnieg

Śniegiem nazywa młodzież (zwłaszcza ze środowiska narkotykowego) kokainę. Nazwy tej nie można jednocześnie użyć w stosunku do żadnego innego narkotyku twardego.


Przykłady użycia określenia śnieg

  • – Co ty brałeś, że taki jazd miałeś?
    Śnieg. Tylko śnieg.
  • – Czemu starzy ci szlaban na miesiąc dali?
    – Bo znaleźli w mojej szafce śnieg.