Śmiechy sowite to inaczej sytuacja, osoby lub przedmioty wywołujące śmiech.

Definicja – co to znaczy śmiechy sowite

Śmiechy sowite to określenie zabawnej sytuacji lub wydarzeń, a także uczestniczących w nich osób lub przedmiotów, które wywołały radość i śmiech.
Sformułowania tego najczęściej używa młodzieży na Dolnym Śląsku. Sporadycznie można się z nim spotkać także w pozostałych częściach Polski.


Przykłady użycia określenia śmiechy sowite

  • – Słyszałam, że niezła draka była na matmie?
    Śmiechy sowite. Żałuj, że cię nie było.
  • – I jak się skończył wasz wypad w góry?
    – Zgubiliśmy się na trasie, ale były takie śmiechy sowite z tego, że masakra.