Ślizg to inaczej celowo wykonany poślizg.

Definicja – co to znaczy ślizg

Ślizg w mowie potocznej odnosi się do celowego poślizgnięcia, czy to na własnych nogach po śliskiej nawierzchni, czy też samochodem po lodzie.


Przykłady użycia określenia ślizg

  • – Dawaj, zrób ślizga na parkingu!
    – Nie, bo znowu mi w lepią mandat.
  • – Obczaj, jakiego ślizga zasadzę. Na pięć metrów.
    – Amator, mogę cię przebić dwukrotnie!