Inaczej „posuń się”, lub w przypadku pisania tekstu ściaśniaj może też oznaczać „pisz mniejsze litery, bo kończy się miejsce”.