Wydane w formie polecenia „ściaśniaj” oznacza „posuń się”, ściaśniać można też litery kiedy kończy się miejsce na tekst.