Ściapać się to w slangu nawalić lub upić się, albo też upalić lub zjarać się, być na haju.