Określenie ryj posiada w mowie potocznej dwa różne znaczenia:

1. Ryj jest wulgarnym określeniem twarzy.

2. Ryj może też oznaczać zdecydowane nakłonienie kogoś do zaprzestania mówienia.

Definicja – co to znaczy ryj

1. Jako ryj określa się twarz, zazwyczaj w znaczeniu negatywnym, jako podkreślenie niewysokich walorów estetycznych danej facjaty. Najczęściej jest stosowane wraz z innymi niepochlebnymi przymiotnikami, jak brzydki, szpetny, krzywy, czy chociażby pryszczaty.
2. Słowa ryj można również użyć jako partykułę, mając na celu zmuszenie rozmówcy do przerwania irytującej wypowiedzi. Znaczenie to powstało poprzez skrócenie wyrażenia zamknij ryj.


Przykłady użycia słowa ryj

  • – Widziałeś tę dupę?
    – No ciałko niezłe, ale ryj ma maks 2/10.
  • – Stary, ale to naprawdę nie twoja wina że samochód masz do dupy!
    Ryj gościu, bo się zaczynasz niebezpiecznie powtarzać.
  • – Nie startuj do mnie z ryjem, bo może się to dla ciebie źle skończyć!

Ryj – analiza i ciekawostki

Ryj jest również krótkim podkarpackim potokiem o długości 8km. Płynie w Beskidzie Niskim, a wpada do Wisłoki w powiecie jasielskim. Dlatego też w tym regionie może przybierać wiele innych znaczeniowo barwnych form.