Ruchać się to inaczej uprawiać seks.

Definicja – co to znaczy ruchać się

Ruchać się to jedno z popularniejszych, aczkolwiek dosyć wulgarnych określeń odnoszących się do czynności, jaką jest uprawianie seksu. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w mowie staropolskiej ruchać znaczyło to samo, co dzisiaj ruszać. Z tego też powodu młodzież często reaguje rozbawieniem czytając lektury zawierające staropolskie zwroty, jak np. Chłopów.


Przykłady użycia określenia ruchać się

  • Ruchasz się czy trzeba z tobą chodzić?
    – Wal się lamusie!
  • – Co oni tak szybko wyszli?
    – No wiesz, pewnie poszli się ruchać.