Rozduć to inaczej rozpalić skręta z marihuaną.

Definicja – co to znaczy rozduć

Rozduć w mowie potocznej oznacza rozpalić skręta lub nabitą lufkę z marihuaną.


Przykłady użycia określenia rozduć

  • – Ale nabiłeś grubego jointa.
    – No, teraz tylko musisz dobrze rozduć.
  • – Masz zapalniczkę? Bo trzeba znowu trochę rozduć.
    – Trzymaj, tylko wąsa sobie nie przyjaraj.