Określenie rolka posiada dwa różne znaczenia w slangu i mowie potocznej:

1. Rolka to inaczej lek uspokajający o nazwie Relanium.

2. Rolka to jedna z funkcji oferowanych przez platformę Instagram.

Definicja – co to znaczy rolka

1. Rolka w slangu narkotykowym odnosi się do silnego leku uspokajającego, jakim jest Relanium. Lek ten zaliczany jest do grupy benzodiazepinów.
2. Rolka to również popularne słowo wśród młodzieży, odnoszące się do jednej z funkcji platformy społecznościowej Instagram. Jest to funkcja dodawania krótkich filmów.


Przykłady użycia określenia rolka

  • – Ostatnio jestem tak nabuzowany, że w ogóle nie mogę spać!
    – Może powinieneś sobie jakąś rolkę zarzucić?
    Rolkę? A co to jest?
    – Relanium, taki lek uspokajający.
  • – Widziałeś jaką rolkę dodała Karolina?
    – Tak, zazdro, pięknie jest w tym kraju.