Rekt to określenie oznaczające czyjąś porażkę, zazwyczaj bardzo wyraźną.

Definicja – co to znaczy rekt

Rekt jest określeniem używanym w internecie, szczególnie w środowisku graczy, w celu podkreślenia faktu, że ktoś został pokonany w bardzo wyraźny i dotkliwy sposób. Słowo to używane jest w szyderczym kontekście i ma na celu wyśmianie przeciwnika oraz umniejszenie jego umiejętności. Również poza grami sformułowanie to jest używane np. w przypadku, gdy ktoś niezwykle celnie zripostuje jakiś komentarz.


Przykłady użycia zwrotu rekt

  • – Wczoraj uwziąłem się w grze na jednego gościa, który się ciągle przechwalał i ciągle go zabijałem, tak że przez 10 minut nie wyszedł ze spawnu.
    – Hahaha rekt
  • A: Jakie jest największe zwierzę na świecie?
    B: Twoja stara!
    C: Rekt!

Rekt – analiza i ciekawostki

Słowo rekt jest fonetycznym zapisane angielskiego słowa „wrecked”, oznaczającego m.in. „zdemolowany”, co wydaje się najlepiej odpowiadać znaczeniu tego potocznego określenia.