Przypecić to inaczej zapalić papierosa.

Definicja – co to znaczy przypecić

Przypecić oznacza zapalić papierosa, zakurzyć. Wyrażenie używane głównie przez osoby posługujące się slangiem ulicznym.


Przykłady użycia określenia przypecić

  • Mam ochotę wyjść tu gdzieś przypecić, ale nie wiem gdzie.
  • Idziesz ze mną za szkołę przypecić?