Przymulasz oznacza: nudzisz

Definicja – co to znaczy przymulasz

Przymulasz, oznacza nudzisz, słowa te kierowane do drugiej osoby na przykład podczas imprezy mają za zadanie sprawić, by trochę się wyluzowała.


Przykłady użycia określenia przymulasz

  • Stary weź się, napij piwa, czy coś, bo przymulasz.
  • – Ja tam nie idę, jeszcze ktoś po psiarskie zadzwoni.
    – A ty, jak zawsze przymulasz.