Prut to wyraz dźwiękonaśladowczy imitujący odgłos gazów wydobywających się z odbytnicy.

Definicja – co to znaczy prut

Słowo prut stosowane jest w odniesieniu do puszczanych gazów. Jest to wyraz dźwiękonaśladowczy, który stanowi imitację odgłosu powietrza opuszczającego układ wydalniczy.


Przykłady użycia określenia prut

  • – Ale mnie brzuch boli.
    – No to prut i po problemie!
  • – Co to był za hałas?
    – Brzmiało jak prut, więc należy się spodziewać smrodu.