Princ to inaczej brzydal (dawne znaczenie potoczne).