Pipen to osoba bojaźliwa

Definicja – co to znaczy pipen

Pipenem młodzież nazywa osobę o strachliwej naturze. Jej bojaźliwość sprawia, że nie podejmuje ryzykownych decyzji i nie uczestniczy w niepewnych inicjatywach.


Przykłady użycia określenia pipen

  • – Nie cierpię swojej pracy.
    – To po siedzisz tam już dziesiąty rok z rzędu? Taki z ciebie pipen?
  • – Nie polecę z tobą do Kanady. Boję się.
    – Nie bądź taki pipen.