Pies ci mordę lizał to pogardliwy zwrot do rozmówcy.

Definicja – co to znaczy pies ci mordę lizał

Pies ci mordę lizał, to pogardliwy zwrot do rozmówcy, który ma za zadanie okazać mu, lekceważenie i niechęć.


Przykłady użycia określenia pies ci mordę lizał

  • – Weźmiesz mnie na tę akcję?
    pies ci mordę lizał, ty nigdy nie umiesz zrobić niczego, jak trzeba.
  • Musiałeś mu się wygadać? Nie masz już czego u mnie szukać, pies ci mordę lizał.