Piastować oznacza mieć coś, posiadać.


Przykłady użycia określenia piastować

  • – Co ja widzę?! Piastujesz dobre trunki.
  • – Masz wypchany plecak, jak na niezobowiązujące wyjście na spacer. Co tam piastujesz?
    – A nic takiego, co ty taka dociekliwa?