Pianicho to wielki ubaw, śmiech.

Definicja – co to znaczy pianicho

Pianicho to forma rzeczownikowa semantycznie powiązana z czasownikiem piać. Oznacza wielki śmiech, wielki ubaw, jest określeniem silniejszym w stosunku gradacji względem piania.


Przykłady użycia określenia pianicho

  • – Oczekuję niezłego pianicha od tej komedii.
  • – Zobacz, jakaś nowa grupa zaprasza na darmowy skecz. Pianicho gwarantowane.