Pet chodnikowy jest określeniem osoby zachowującej się niemoralnie, niegodnie.

Definicja – co to znaczy pet chodnikowy

Pet chodnikowy to określenie, które pozwala wyrazić całkowity brak szacunku w stosunku do osoby, która zachowuje się w sposób wątpliwy moralnie. Jej niegodny sposób bycia i naganne czyny sprawiają, że budzi pogardę i nie jest przez to mile widziana w towarzystwie.


Przykłady użycia określenia pet chodnikowy

  • – Przewodniczący 4b zakosił czekoladki z paczek dla nauczycieli.
    – Co za pet chodnikowy.
  • – Czy mam zaprosić Ankę z jej nowym facetem?
    – Albo ten pet chodnikowy, albo ja. Wybieraj!